setting>general>device mangement>trust modern life computer
آنچه بر مستر میوه گذشت... مستر میوه یا همان سفیر جهانی میوه که چندیست به خاطر مطالعات ،مقالات و اختراعاتش در زمینه میوه و سبزی به شهرت رسیده است پس از انتشار مقاله ای تحت عنوان میوه درمانی به اجلاس سالانه سازمان جهانی غذا و دارو دعوت شد. حضور فعال وی در سمینارهای این نشست و بحث های جنجالی و جذاب او که به نوعی اعلان جنگ با صنایع غذایی ناسالم به شمار می آید او را در کانون توجه رسانه ها قرار داد.در طی هفته های اخیر تماس های تلفنی تهدید آمیزی با دفتر پژوهش های او در تهران صورت گرفت و درنهایت در تاریخ 19 شهریور ماه پس از خروج از منزل به گفته شاهدین عینی با هجوم چند فرد ناشناس ربوده شد نهاد های بین المللی در واکنش به این اقدام کمپین های حمایتی وسیعی از جمله کمپین 5000 امضا را راه اندازی کردند سامانه ثبت امضا از طریق نصب اپلیکیشن مستر میوه بر روی تلفن های هوشمند حمایت شما از این شخصیت نخبه و ارزشمند کشورمان را مدیریت می نماید